OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Klub chovateľov králikov Vss

Podmienky súťaže

       Podmienky súťaže

  

Súťaž  klubu :                         

 

Vyhodnotenie prebieha počas špeciálnej výstavy klubu :

Šampión klubu 1.0

Šampiónka klubu 0.1

Vyhodnocuje  sa 5 najlepších  jednotlivcov  z 10 nasadených, postupným  vyraďovaním  od najslabšieho  po víťaza, jedná sa o postupné vyraďovanie za účasti chovateľov s poukázaním na  nedostatky  a klady daného jednotlivca  posudzovateľmi. Poradie určia posudzovatelia po sčítaní umiestnenia od jednotlivých  posudzovateľov.

Najlepšia kolekcia

Vyhodnocuje sa 5 najlepších  trojčlenných  kolekcií  po sčítaní bodov pracovníkmi klubu, pri rovnosti bodov  kolekcií, poradie určia posudzovatelia.

Šampión plemenníkov

Vyhodnocujú  sa dve trojčlenné kolekcie po jednom  plemenníkovi a dvoch  nepríbuzných samiciach.

Majster  klubu    

Vyhodnocujú  sa dve trojčlenné kolekcie po dvoch  plemenníkoch  a dvoch  nepríbuzných samiciach.

 

Súťaž  Šampión  plemenníkov a Majster klubu  vyhodnocujú  určení pracovníci klubu.

 

Prepracovaná súťaž a návrh výboru na členskú schôdzu klubu.

VÍŤAZ KLUBU

 

Medzinárodná výstava mimo SR a v SR s medzinárodnou účasťou

 

Za víťaznú kolekciu na medzinárodnej výstave  (MM)                        400 bodov

Za čestnú cenu za kolekciu na medzinárodnej výstave                          350 bodov

Za víťaznú cenu za jednotlivca na medzinárodnej výstave( MŠ)        300 bodov

Za čestnú cenu za jednotlivca na medzinárodnej výstave                      250 bodov

 

Za víťaznú kolekciu na CVMK  (MSR)                                                     200 bodov

Za čestnú cenu na kolekciu na CVMK                                                        150 bodov

Za víťaznú cenu na jednotlivca na CVMK (ŠSR)                                    100 bodov

Za čestnú cenu na jednotlivca na CVMK                                                     50 bodov

 

Za víťaznú kolekciu na ŠV klubu v  SR          250 bodov + pohár       v  ČR           300 bodov

Za druhé miesto na kolekciu  (ČC)                200 bodov + pohár                           250 bodov

Za tretie miesto na kolekciu   (ČC)                150 bodov + pohár                           200 bodov

Za štvrté miesto na kolekciu                          100 bodov                                        150 bodov

Za piate miesto na kolekciu                             50 bodov                                        100 bodov

Do súťaže sa vyhodnocuje len jedna najlepšia kolekcia chovateľa pri akomkoľvek množstve zvierat!

 

Za víťaznú cenu za jednotlivca na ŠV klubu SR 1.0 a 0.1 (ŠK)  150 bodov + pohár  ČR  200 bodov

Za druhú víťaznú  cenu (ČC)                                                           100 bodov + pohár         150 bodov

Za tretiu víťaznú cenu  (ČC )                                                             50 bodov + pohár         100 bodov

Za vyhodnotené mláďatá  chovateľov (do 8. mesiaca veku)  -  polovicu bodov oproti dospelým

 

Za Šampióna plemenníkov na ŠV klubu( 2 kol. po rovnakom 1,0)                  300 bodov + pohár

Za druhé miesto                                                                                                                  250 bodov +pohár

Za tretie miesto                                                                                                                   200 bodov +pohár

Za štvrté miesto                                                                                                                  150 bodov

Za piate miesto                                                                                                                    100 bodov

Za  šieste a nasledujúce miesta zapojených do súťaže                                                  50 bodov

 

Za Majster chovu na ŠV klubu (2 kol. po rôznych 1,0)               300 bodov + pohár

Za druhé miesto                                                                                 250 bodov + pohár

Za tretie miesto                                                                                  200 bodov + pohár

Za štvrté miesto                                                                                 150 bodov

Za piate miesto                                                                                  100 bodov

Za  šieste a nasledujúce miesta zapojených do súťaže                50 bodov

 

Za víťaznú kolekciu na CVZ (MSR)                                                                               250 bodov

Za čestnú cenu za kolekciu na CVZ                                                                               200 bodov

Za víťaznú cenu jednotlivca na CVZ (ŠSR)                                                                 150 bodov

Za čestnú cenu za jednotlivca na CVZ                                                                           50 bodov

 

Za uznanie K – chovu po dobu trvania, podmienka vystaviť 2 kol. na ŠVK   200 bodov

Za uznanie P – chovu po dobu trvania, podmienka vystaviť 2 kol. na ŠVK   100 bodov

Za každého registrovaného králika                                                                     1 bod

 

Za ocenenie králikov na výstavách max. 6 jedincov  : 

93 bodov                       10 bodov

93.5 bodov                    20 bodov

94 bodov                       30 bodov

94.5 bodu                      40 bodov

95 bodov                        50 bodov

95,5 bodu                       60 bodov

96 bodov                         70 bodov

96,5 bodu                        80 bodov

97 bodov                       100 bodov