OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Klub chovateľov králikov Vss

Výstava mláďat

Vitajte na stránke klubvss.wbl.sk v sekcii Výstava mláďat

 

CVMKaH Agrokomplex Nitra 10.-11. septembra 2016

 

Celkovo bolo prihlásených 100 ks Vss a 4 ks Fs.

Počet chovateľov členov klubu Vss 16.

Za klub vystavených 62 ks Vss a 4 ks Fs.

 

Posudzovanie králikov vykonali páni Dušan Rada a Peter Gazdík posudzovatelia SZCH.

 

Ocenenie  kolekcií:   MSR Mojcher Juraj   382,5 b    MSR Fs Kadík Ján 379,- b

                                 ČCK  Kušík Peter       381,5 b

                                 ČCK  Stanko Peter     382,5 b

 

Ďaľšie hodnotné kolekcie vystavili chovatelia členovia klubu:

Kušík Peter 381,- b, Režoňa Jozef 382,- b, Labuda Ján 380,- b, Mojcher Juraj 379,5 b, Molnár Július 379,5 b, Mučka Miroslav 380,5 b, Stoklasa Jaroslav 378,5 b, Varga Lukáš 381,-b

 

Ocenenie jednotlivci:  Šampion 1.0  Kušík Peter 96,- b

                                   Šampiónka 0.1 Mojcher Juraj  96,5 b     

 

Prehľad ocenenia Vss:

Bača Ondrej               4 ks  2/94 2/94,5 1/95

Kušík Peter              10 ks  5/95 4/95,5,1/96

Mojcher Juraj             8 ks  1/94,5 4/95 2/95,5 1/96,5

Režoňa Jozef            4 ks   4/95,5

Salva Laurinec          0 ks 

Rybár František        0 ks 

Stanko Peter             8 ks  1/94,5  5/95,5 1/96 1/0

Stoklasa Jaroslav     4 ks   3/94,5 1/95

Molnár Július            4 ks  2/94,5 1/95 1/95,5

Labuda Ján              4 ks  2/94,5 2/95,5

Obložinský Roman   4 ks  1/93,5 1/94 2/95

Múčka Miroslav         4 ks  3/95 1/95,5

Šajben Drahoslav     4 ks  2/94,5 2/95,5

Polák Štefan             4 ks  1/92 3/0

Varga Lukaš              4 ks  2/95 2/95,5

Prehľad ocenenia Fs:

Kadík Ján                  4 ks  1/94 1/94,5 1/95 1/95,5

 

CVMKaH Agrokomplex Nitra 20.-23. augusta 2015

 

Celkovo bolo prihlásených 95 ks Vss a 4 ks Fs.

Počet chovateľov členov klubu Vss 13.

Za klub vystavených 72 ks Vss a 4 ks Fs.

 

Posudzovanie králikov vykonali páni Dušan Rada a Ivan Líška posudzovatelia SZCH.

 

Ocenenie  kolekcií:   MSR Kušík  Peter, Mgr.   381,5 b    MSR Fs Stanko Peter 379,-

                                 ČCK  Salva Laurinec        380.- b

                                 ČCK  Stanko Peter           380.- b

 

Ďaľšie hodnotné kolekcie vystavili chovatelia členovia klubu:

Kušík Peter 378,5 b, Režoňa Jozef 379,- b, Sklenka Gabriel 377,- b, Stanko Peter 378,- b, Stoklasa Jaroslav 378,- b.

 

Ocenenie jednotlivci:  Šampiónka 0.1 Režoňa Jozef   95,5 b     

 

Prehľad ocenenia:

Bača Ondrej               4 ks  1/94 2/94,5 1/95

Kušík Peter              12 ks  2/94 1/94,5 6/95 3/95,5

Mojcher Juraj             8 ks  2/94 2/94,5 2/95 1/95,5 1/0

Režoňa Jozef            4 ks  1/94 1/94,5 1/95 1/95,5

Salva Laurinec          6 ks  5/95 1/95,5

Sklenka Gabriel        8 ks  1/93,5 1/94 5/94,5 1/0

Stanko Pet.  12 ks 1/93,5 1/94 5/94,5 3/95 1/95,5 1/0 Fs 4 ks 1/94 1/94,5 1/95 1/95,5

Stoklasa Jaroslav     4 ks  1/94 2/94,5 1/95

Gödölley Ján            3 ks 2/94 1/0

Labuda Ján              4/ks  1/94 1/94,5 2/95

Obložinský Roman   2 ks  1/94 1/95

Polák Štefan            2 ks  1/94 1/0

Šajben Drahoslav    3 ks  1/94 2/95

 

CVMKaH vo Vrábloch 12.9. pre rok 2014

 

pre nepriaznivé počasie pri začatí oceňovania zrušená organizátorom výstavy ZO Vráble.

 

Bolo celkovo prihlásených 125 ks Vss a 14 ks Fs.

Počet chovateľov členov klubu Vss   16.

Za klub prihlásených a vystavených 88 ks Vss.

Počet chovateľov členov klubu Fs 3.

Počet prihlásených a vystavených za klub  10 ks.

 

 

CVMKaH s medzinárodnou účasťou Košice 7.-8.9.2013

 

Počet prihlásených a vystavených králikov za klub Vss   45 ks

Počet chovateľov členov klubu Vss                                       8

Celkový počet vystavených Vss                                            66 ks

 

Posudzovanie králikov páni Ján Čapkovič SZCH a Vlastimil Šimek ĆSCH

 

Ocenené kolekcie:

 

MM           Salva Laurinec   384,0 b

ČC            Salva Laurinec   382,0 b

ČC            Stanko Peter      381,5 b

Ďaľšie veľmi hodnotné kolekcie vystavili:

Chovatelia páni Stoklasa 381,0 b. a  Stapinský 381,0 b. ďalej  p. Stanko 379,5 b.  p. Rybár 379,5 b. p. Stapinský 379,5 b. p. Jančiga 379,5 b. ako aj p. Očenáš 379,0 bodu.

 

Ocenení jednotlivci:

 

Šampion SR 1.0    Stanko Peter     96,0 b

Šampion SR 0.1    Salva Laurinec   96,5 b

 

Prehľad ocenenia králikov:

Jančiga Eduard                        4 ks         1/95,5 1/95,0 2/94,5

Köver Miloš                              6 ks         1/94,0 4/92,5 1/0

Očenáš Miloš                           4 ks          2/95,0 2/94,5

Rybár František                       4 ks          1/95,5 1/95,0 1/94,5 1/94,0

Salva Laurinec                         8 ks           2/96,5 6/95,5

Stanko Peter                            8 ks          2/96,0 4/95,0 2/94,5

Stapinský Peter                       8 ks          1/96,0 4/95,5 1/94,5 1/94,0

Stoklasa Jaroslav                     4 ks          2/95,5 2/95,0

 

Francúzsky strieborný:

 

MSR                       Stanko Peter     378,0 b

Šampion SR 0,1  Stanko Peter       95,5 b    

 

Prehľad ocenenia králikov:

Köver Miloš                             4 ks  1/94,0 1/93,5 1/93,0 1/92,5

Stanko Peter                           4 ks  1/95,5 1/94,5 2/94,0

 

XX. CVMK Ivanka  pri  Nitre 1.-2. 9. 2012

 

 

Počet prihlásených a vystavených králikov za klub Vss:    55

Počet chovateľov členov klubu Vss:                                    8

Celkový počet vystavených Vss:                                         126

 

Posudzovanie králikov páni: Pavol Blaško, Juraj Majerský

 

Ocenené kolekcie:  

 

 MSR         Stapinský Peter               383,0 b.

                                 

Ďalšie veľmi hodnotné kolekcie vystavili:

Chovatelia p.Salva 383,0  a 381,5 b., Stanko 382,5 a 382 b., Rybár 381,5 b. a Režoňa 381,5 b.

 

Ocenení jednotlivci:

                

                  Šampion SR  1.0      Stanko Peter                     96,0 b.

                  Šampion SR  0.1      Salva Laurinec                  96,5 b.

                  ČC  1,0    2x              Režoňa Jozef                     96,0 b.

                  ČC  0,1                      Rybár František                 96,5 b.

                  ČC 0,1                      Stanko Peter                       96,0 b.

 

 

 

 

 Prehľad ocenenia králikov

 

Chovateľ

Počet

Ocenenie

Priem. Ocenenie

Hanko Ján  

1

1x94

 

Hrúzik Roman

6

3x94;  3x93,5; 

 

Labuda Ján

4

2x95;  2x94,5; 

 

Režoňa Jozef

8

2x96;  1x95,5;  5x95;

 

Rybár František

4

1x96,5;  3x95; 

 

Salva Laurinc

8

1x96,5, 6x95,5;  1x95; 

 

Stanko Peter

12

3x96, 3x95,5; 3x95;  1x94,5; 1x94, 1x93,5

 

Stapinský Peter

8

1x96,5, 4x95,5;  2x95;  1x94,5

 

                       Celkový priemer

 

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...